PC-ordningen

Elever som går VG1 første gang i offentlige videregående skole i Rogaland og har ungdomsrett, kan benytte ordningen én gang fram til fristen 30. november.

Spesielt for Godalen videregående:

På Godalen vil følgende programfag kreve Windows installert på maskinen:

  • Teknologi- og industrifag
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Elektro og datateknologi

Andre programfag kan velge operativsystem etter eget ønske.

Elevene kan ikke bruke chromebook på Godalen. 

Vi anbefaler at du kjøper ulykkesforsikring i tillegg

Les mer om PC-ordningen

Til toppen