Informasjon om koronasituasjonen per. 11.05.21

Videreføring av rødt nivå
Foreløpig er det rødt nivå frem til og med 21.mai. Informasjon kan endre seg raskt. Vi fortsetter å rullere mellom fysisk tilstedeværelse og digital undervisning. 

Bakgrunnen for dette er at man ser en økende smitte og at det har oppstått flere utbrudd på enkelte skoler i regionen. Rødt nivå betyr ikke at skolen er stengt, hovedmålet er å redusere antall nærkontakter i løpet av skoledagen i tråd med veilederen og holde minst 1 meter avstand.

Minner om: 

  • Sjekk Teams for mer utfyllende informasjon fra kontakt-/faglærer
  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God håndhygiene og ingen deling av utstyr
  • Hold god avstand til andre, og nå også innad i egen klasse

Udir - rødt nivå

Til toppen