Skolebyggene er stengt for ordinær undervisning

Informasjon og råd om koronaviruset

Vi følger utviklingen rundt koronaviruset nøye. Det er nasjonale helsemyndigheters anbefalinger som hele tiden er førende for de tiltakene som vurderes og gjennomføres på de ulike videregående skolene.

Siste nytt

Skolen stenges fra fredag 13.03.20 frem til over påske, med oppstart 14.04.20. Elevene har ikke fri, og vil få undervisningopplegg på digitale plattformer, etter avtale med faglærer. Se mer info her: https://www.godalen.vgs.no/aktuelt/informasjon-til-elever-og-foresatte.97949.aspx

Koronainformasjon

 

Kontaktpersoner

Øyvind Sørhus

Rektor

Telefon: 51 92 37 01

Mobil: 90 57 64 63

E-post: oyvind.soerhus@skole.rogfk.no

Rita Varhaug Grimstad

Avdelingsleder for Administrasjon og drift

Telefon: 51 92 37 02

Mobil: 41 52 16 51

E-post: rita.varhaug.grimstad@skole.rogfk.no

Til toppen