Gult nivå fra torsdag 21. januar

 

Vi er glade for å informere at vi går fra rødt til gult nivå. Det vil si at alle elever møter på skolen i henhold til timeplanen, fra torsdag 21. januar. Gult nivå betyr fortsatt reguleringer som vi kjenner fra før jul.

De viktigste endringene når vi går tilbake til gult:

  • All undervisning går som normalt 
  • 1 m regel er unntatt i klasserom (men bør overholdes hvis mulig)

Vi ber alle om å repetere retningslinjene for gult nivå:

  • Vær hjemme hvis dere har symptomer, og test deg raskest mulig
  • Vask og sprit hender ofte, også når dere kommer eller forlater skolens område
  • Unngå fysisk kontakt og hold avstand – minst 1 meter i fellesområder, og i alle rom der det er mulig
  • Bruk bare det toalettet dere har fått tildelt, og holde dere mest mulig i klasserom eller utendørs i friminutt og lunsj
  • Kantinen er åpen – husk avstand
  • Ved «hull» i timeplan og lunsjavvikling, unngå å oppsøke andre – sitt i klasserom eller finn ledige plasser i fellesområder og hold 1 m avstand
  • Husk overflatevask av pulter og bord i klasserom 
  • Bruk munnbind på skoleskyssen

VI har observert at det er vanskelig å overholde retningslinjene, men vi ber dere om å hjelpe hverandre til å huske og overholde disse punktene. Målet er mest mulig trygghet for alle.

Ulike lenker:

FHI temaside 
Stavanger kommune temaside  
Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole
Skole - informasjon om koronasituasjonen
Tiltaksnivå i videregående skole må være i tråd med smittesituasjonen - Helsedirektoratet

Til toppen