Endringer for skoleåret 2023-2024

Vi har mye å glede oss over!

Illustrasjon av "nye" Godalen vgs

Nytt utdanningstilbud - Automatisering og robotikk med studiespesialisering

Høsten 2023 kan vi tilby et nytt unikt tilbud for elever som er interessert i elektronikk, automasjon, robotikk og realfag. Vi tilbyr et skreddersydd 3-årig løp rettet mot videre studier som for eksempel bachelor eller master innenfor kybernetikk og robotikk. Dette er en spennende videregående utdanning for deg som ønsker å jobbe med fremtidens teknologi, gjennom videre studier.

Les mer om tilbudet her

Stavanger offshore tekniske skole 

1. august 2023 blir tilbudene som omhandler videregående skole hos Stavanger offshore tekniske skole (SOTS) overført til Godalen vgs. Det betyr at vi øker i antall klasser og studietilbud innen avdeling teknologi- og industrifag (TIF).

Les mer om tilbudene her

Byggeprosjektet

Skolen har siden 2021 vært under utbygging og renovering. Høsten 2022 flyttet teknologi- og industri (TIF) inn i flunkende nytt bygg. Vi er klare og gleder oss til å kunne ta i mot 180 ekstra elever, altså 1100 elever når byggeprosjektet er ferdigstillet, som vil være i løpet av høsten 2023.

Avdeling Bygg- og anleggsteknikk (BA)

Bygg- og anleggsteknikk (BA) sine verksteder er under full renovasjon og oppdateres til dagens krav og standarder, og vil være ferdig i løpet av høsten 2023. Derfor vil denne avdelingen starte skoleåret på Forus hvor de i skoleåret 2022-2023 har holdt til i Gamle Forusveien 12c, 4033 Stavanger. I lokalene er det malerverksted, snekkerverksted, mur og betong verksted og verksteder for Vg1. Det er også god plass utendørs for å ha undervisning og aktiviteter. Her har vi også en «snekkerbod» på 387m2 som inviterer til masse fin undervisning i byggfagene. Vi har også fine klasserom for teoriundervisning.