Viktig informasjon om utdeling av jodtabletter ved en eventuell atomulykke

Elever må reservere seg mot å ta imot jodtabletter fra skolen om de ikke ønsker å få disse. Frist: 16.september.

I forbindelse med myndighetenes atomberedskap besluttet Stavanger kommune at skoler og barnehager skulle ha et eget lager med jodtabletter til elevene.

Godalen VGS gir ut nødvendig informasjon til alle elver/foresatte. Elever/foresatte som ønsker å reservere seg mot at det blir delt ut jodtabletter når det blir gitt instrukser om dette fra Kriseutvalget for atomberedskap MÅ fylle ut samtykkeskjemaet (DOCX, 34 kB) og levere dette til skolen. Vi ber om at dette blir levert i resepsjonen i 4.etg. eller sendt til godalen-vgs@skole.rogfk.no innen 16. september.

Hvis skolen ikke får en skriftlig reservasjon fra elever/foresatte vil dette regnes som et samtykke til at eleven kan få jodtabletter.

Dette er kun aktuelt om en slik instruks kommer i skolens åpningstid. På fritiden oppfordres det til å følge myndighetenes anbefaling om å ha jodtabletter hjemme til barn og unge under 18 år.  

Mer utfyllende informasjon om jodtabletter ved atomulykker fra Stavanger kommune finner du her (PDF, 126 kB).

Til toppen