Unntaket fra fraværsregelen gjeninnført fra 5. november

Unntaket fra fraværsregelen ble gjeninnført fra og med 5. november, og vil gjelde hele skoleåret 2021-2022.

Dermed trenger du ikke lenger å gå til legen for å få dokumentasjon på at du har fravær av helsegrunner. Elever over 18 år leverer inn egenmelding, mens elever under 18 år leverer inn bekreftelse fra en foresatt. 

Her kan du lese mer om fraværsreglene på regjeringen.no og udir.no

Til toppen