Tilleggslån korona

Klikk for stort bilde unsplash.com Studenter og elever som har hatt nedgang i inntekten på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan ha rett til et tilleggslån.

Tilleggslån korona for elever

Enkelte elever i videregående opplæring kan få et tilleggslån på 13 000 kroner. Dette gjelder elever som er 18 år eller eldre, og som allerede får lån. Tilleggslånet er bare et tilbud for studenter og elever som har hatt rett til å få lån eller stipend etter 1. mars 2020.

Både studenter og elever som kan dokumentere at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen kan på et senere tidspunkt få 8 000 kroner av tilleggslånet som stipend.

Fristen for å søke om tilleggslånet er 15. juni 2020.

På lånekassen sine sider kan du lese mer om tilleggslån korona

Til toppen