Skolebyggene er stengt for ordinær undervisning

Informasjon til elever og foresatte

Skolen er i en helt spesiell situasjon. Nesten uvirkelig at dette skjer, men nå tar vi alle et samfunnsansvar og gjør vårt til at færrest mulig blir syke. Skolehverdagen fremover blir derfor annerledes enn før, men vi skal gjøre det vi kan for at dere skal få den opplæringen dere har krav på.  Situasjonen endrer seg raskt, sjekk skolens hjemmeside hver dag. 

Hvordan blir skoledagene fremover med stengt skole: 

  1. Du skal ha skoledag som før, bare at den gjennomføres hjemme.   Alle elever skal daglig være logget på læringsplattformen (Its Learning eller Teams). Både kontaktlærer og faglærere vil være påkoblet og gi informasjon, oppgaver og veiledning til deg i løpet av skoledagen.   

  1.  Kontaktlærer sammen med faglærerne vil sette opp en ukentlig timeplan for når det gis undervisning i de ulike fagene, og når du skal være logget på. 

  1. Du skal ha de ulike fagene, men innholdet blir annerledes. Det blir for eksempel mer teori i fag hvor du ellers ville vært i verkstedet. 

  1. Læringsplattformen er Its learning og Teams og lærerne kobler dere opp. Du vil få beskjed av lærerne dine om hvordan du kobler deg opp i fagene. Det er fint om du har mulighet til å være i et stille rom mens undervisningen foregår. 

  1. Du må være til stede i undervisningen (hjemme) og delta på vurderingssituasjonene for å få vurderinger underveis og standpunktvurderinger. 

  1. Elever som ikke er innom, vil bli kontaktet av lærer. Dersom dette vedvarer vil foresatte bli kontaktet, dersom eleven er under 18 år. 

  1. Du skal melde fra til kontaktlærer om du er satt i karantene eller er smittet. Skolen har rapporteringsansvar og derfor er dette informasjon vi må ha av deg. 

  1. Dersom du lurer på noe, ta kontakt med kontaktlærer eller faglærer.  Har du problemer med nett-tilgangen, meld fra til kontaktlærer. 

  1. Ønsker du samtale med sosialrådgiver er det fortsatt mulig å kontakte disse. Miljøpersonalet er også tilgjengelig for samtaler på telefon. Monica: 47791277, Siri: 47692094, Laila: 90076506, Mari: 97780886

  2. Vi oppfordrer foresatte til å følge med og støtte opp om læringsarbeidet så langt dere har mulighet for. 

Vi ønsker dere lykke til med skole hjemme! Vi håper vi sees snart igjen! 

 

Til toppen