Godalen har også mottatt trusler på Instagram

Godalen videregående skole har mottatt samme type trusler som en rekke andre videregående skoler i Rogaland, og i hele landet forøvrig.  Trusselen kom som en kommentar på sosiale medier.

Rektor har vært i kontakt med politiet.  Politiet anser ikke dette som en reell trussel for våre elever og ansatte.  Det er derfor ikke nødvendig med spesielle tiltak i forhold til skoledriften. Skolen drives derfor helt som normalt i dag og i dagene framover.  Skolen har full tillit til politiets vurdering i denne saken.

Til toppen