Eksamen våren 2020

Klikk for stort bilde

 

Alle skriftlige, muntlige, muntlig/praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses for våren 2020. 

Privatisteksamener skal avholdes. 

På regjeringen.no kan du lese mer om avlysning av 

skriftlig eksamen

muntlig/praktisk eksamen

 

Dersom du skal ta privatisteksamen, kan du lese Utdanningsdirektoratet sin veileder om smittevern for privatisteksamen

Til toppen