Byggeprosjekt Godalen

Godalen videregående skole skal i perioden 2021-2023 bygges ut og rehabiliteres for å kunne ta imot flere elever. 

Om rehabiliteringen 

Til toppen