Vg2 Design og tekstil

Vg2 Design og tekstil
Ved å velge Design og tekstil på Vg2 holder du mange dører åpne for hvilket yrkesvalg du skal gjøre senere i livet. Vg2 Design og tekstil fører videre til elleve ulike lærefag og det er et utall utdanninger og yrker du kan fortsette videre på etter disse også!
DT1

På Vg2 Design og tekstil vektlegger vi samspillet mellom teori og praktisk erfaring. Vi tar utgangspunkt i praktisk arbeid og behovet for kunnskaper, ferdigheter og holdninger for at dette arbeidet skal kunne utføres på ønsket måte. Dette gjør undervisningen meningsfull.

Fag og timefordeling (tallet angir klokketimer pr år)

Fellesfag:

DT2
 • 56 timer norsk
 • 56 timer engelsk
 • 84 timer samfunnsfag
 • 56 timer kroppsøving

Ved Godalen videregående skole jobber vi aktivt med yrkesretting av fellesfagene slik at arbeidet i disse timene også i stor grad vil ha aktualitet i forhold til programområdet du har valgt.

Programfag:

 • 337 timer produksjon og materialer
 • 140 timer design og produktutvikling
 • 253 timer yrkesfaglig fordypning

 

Innhold

Programfaget Produksjon og materialer handler om praktisk arbeid med ulike tradisjonelle og moderne håndverksteknikker. Dette omfatter ulike typer søm, konstruksjon og utarbeidelse av mønster og maler. Programfaget dreier seg om bruk av ulike tekstile materialer, maskiner, redskaper og utstyr for måling og tilpasning. Programfaget omfatter tilrettelegging, planlegging, gjennomføring, vurdering og kvalitetssikring av eget arbeid.

Programfaget Design og produktutvikling omfatter arbeid med design, produktutvikling, dokumentasjon og presentasjon av tekstilfaglige produkter og tjenester. Kreativitet og arbeid med form, farge og funksjon inngår i programfaget. Programfaget omfatter kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere. Bruk av digitale verktøy og ulike metoder for visualisering, presentasjon og dokumentasjon av idé, produkt, tjeneste og prosess inngår også i programfaget.

Faginnholdet på Design og tekstil kan deles inn i fem hovedkategorier (mer om disse senere);

 • Søm,
 • Ulike tekstile håndverksteknikker,
 • Tegning – design,
 • Mønsterforming – modellering og
 • Bransjekunnskap - yrkesteori. Alle disse områdene blir representert gjennom de to programfagene, «Produksjon og materialer» og «Design og produktutvikling»

 

Søm

Søm er programområdets største fagområde og formålet med faget er å gi deg kompetanse og ferdigheter som setter deg i stand til å formgi og produsere ulike klær og tekstile produkter ved bruk av håndverksmessige og rasjonelle teknikker. Dette vil være sømteknikk i form av detaljutprøving (prøvelapper), klipping, merking og pressing, samt søm av hele plagg og tekstile produkter.

dt3

 

Ulike tekstile håndverksteknikker

Både innenfor dekorering og ved tilvirking av ulike plagg og tekstile produkter er det viktig å ha kjennskap til ulike håndarbeidsteknikker. Vi er innom teknikker både innenfor strikking, hekling, broderi og stofftrykk.

dt4

 

Tegning og design

Formålet med fagområdet tegning og design er å opparbeide ferdigheter innen tegne- og visualiseringsteknikker som gjør deg i stand til å formidle og kommunisere idéer og produkter. Gjennom bearbeidelse av egne ideer blir du kjent med ulike metoder innen designutvikling.

dt5

 

Mønsterkonstruksjon og modellering

Skal du jobbe med design og utvikling av tekstile produkter er det viktig å kunne noe om hvordan du faktisk skal lage den formen du har skapt. Formålet med fagområdet mønsterkonstruksjon og modellering er å gi forståelse av grunnprinsippene innen tilvirking av mønster til klær og tekstile produkter. Gjennom arbeidet med mønster og modellering tilegner du deg forståelse for sammenhengen mellom et flatt mønster og den tredimensjonale formen et klesplagg er.

Bransjekunnskap og yrkesteori

dt6

I fagområdet "Bransjekunnskap og yrkesteori" er det samlet mange mindre fagområder som er vesentlige for å få en helhetlig kompetanse innen design- og tekstilfaget. Det å ha kunnskaper innen tekstil- og materiallære er av vesentlig betydning for alle som jobber med klær og tekstile produkter. Kunnskaper om fagets utvikling, drakt- og motehistorie, kunnskaper innen HMS og kjennskap til bransjens organiseringsformer er også vesentlig for å kunne opptre yrkesfaglig profesjonelt.

 

Undervisningen

Programfagenes innhold deles opp etter ulike temaer, der hvert tema tar for seg ett plagg eller et tekstilt produkt. Gjennom denne oppdelingen vektlegges ulike kompetansemål i forbindelse med de ulike temaene. Mange av målene vil også være gjennomgående for alle temaene, men kravet til graden av måloppnåelse vil bli større etter hvert som temaene gjennomføres. Prosjektene innenfor et tema varierer fra fastsatte oppgaver der elevene skal sy konkrete plagg/produkter etter gitt teknikk og operasjonsrekkefølge, til friere prosjekter der elevene selv designer modellen de syr.

Ved avslutning av et tema, oppgave eller prosjekt vil arbeidsprosessen og produktene / plaggene som er laget i perioden legges til grunn for faglærers vurdering.

I faget Yrkesfaglig fordypning velger du selv hvilke av de elleve lærefagene du ønsker å bli bedre kjent med. Skolen har varierende grad av muligheter for å gi undervisning i de ulike fagene, men vi strekker oss langt for å få til et best mulig tilbud og søker kontakt med lokalt næringsliv der vi selv ikke innehar tilstrekkelig kompetanse.

 

Veien videre

Etter VG2 Design og tekstil kan du gå videre på ett av disse lærefagene:

dt7
 • Bunadstilvirkerfaget
 • Buntmakerfaget
 • Herreskredderfaget
 • Håndveverfaget
 • Kjole- og draktsyerfaget*
 • Kostymesyerfaget
 • Modistfaget
 • Møbeltapetserfaget
 • Salmakrfaget
 • Skomakerfaget
 • Strikkefaget

* Godalen Vgs. tilbyr VG3 Kjole- og draktsøm i skole over to år,

se mer informasjon om tilbudet på skolens hjemmeside.

 

Læreplanen + mer info for VG2 Design og tekstil

Mer info om faget kan du også finne her:

http://khio.no
http://www.esmod.no/
http://www.teko.dk/
http://www.tillskararakademin.com/
http://www.tillskararakademin.se/
http://www.beckmans.se/hem/

Del denne artikkelen på:
Turid D. Gjerdevik

Turid D. Gjerdevik

Avdelingsleder

telefon

 51 92 37 07 
   

smarttelefon_logo

  482 70 080

   

e-post:
turid.dykesteen.gjerdevik      @skole.rogfk.no